Praesent vehicula

Zakres rzeczowy projektu "Eko-logiczne Kłodzko! Klimat się zmienia – zmień sposób myślenia" dotyczy prowadzenia działań edukacyjnych oraz informacyjnych dot. edukacji ekologicznej

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Cel projektu: przygotowanie mieszkańców miasta Kłodzka do zmieniających się warunków klimatycznych poprzez działania edukacyjno-informacyjne w odpowiedzi na postawioną diagnozę.

Od połowy XX wieku obserwujemy zmiany klimatu, które stanowią coraz większe zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju mieszkańców miast. W Polsce w ostatnich latach przejawami tego zjawiska są przede wszystkim: wzrost średniej temperatury rocznej, zmiana struktur opadów atmosferycznych, tym samym susze oraz wzrost liczby ekstremalnych zjawisk (np. trąby powietrzne). Kłodzko jest miastem położonym w południowej części województwa dolnośląskiego, będące „stolicą” powiatu kłodzkiego. Liczba ludności wynosi 26 954 osoby, w tym 27% stanowią osoby poniżej 6 i powyżej 65 roku życia, szczególnie wrażliwe na zjawiska związane ze zmianami klimatu. Kłodzko, tak samo jak inne miasta Polski, narażone jest na gwałtowne zjawiska atmosferyczne oraz anomalie pogodowe tj. powodzie i podtopienia, gwałtowne burze, miejskie wyspy ciepła, smog, inwersje termiczne, zaburzenia cyrkulacji powietrza oraz susze sprzyjające deficytowi wody. Teren miasta jest w niewielkiej ilości pokryty lasami, olbrzymią rolę w kształtowaniu mikroklimatu odgrywają miejskie tereny zielni.

Najgorsza sytuacja jest w ścisłym centrum- zabetonowany rynek. Kłodzko ze względu na dominację otaczających miasto gruntów rolnych, wyeksponowanych na promieniowanie słoneczne, niską lesistość oraz zwartą zabudowę miejską, jest mocno narażone na wysterowanie wysokich temperatur, mocniejsze parowanie wody z gleby oraz efekt miejskiej wyspy ciepła.

 Eko-logiczne Kłodzko! Klimat się zmienia – zmień sposób myślenia

miejsce realizacji Projektu

Back to top

stopka

Projekt pn: "Eko-logiczne Kłodzko! Klimat się zmienia – zmień sposób myślenia"
realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej