ekologiczne Kłodzko

Zakres rzeczowy projektu "Eko-logiczne Kłodzko! Klimat się zmienia – zmień sposób myślenia" dotyczy prowadzenia działań edukacyjnych oraz informacyjnych dot. edukacji ekologicznej

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

czytaj więcej...

Cel projektu: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym, a w szczególności:

- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na poziomie miejskim poprze prowadzenie kampanii podnoszących świadomość oraz pokazujących rozwiązania przyjazne środowisku;

- uświadomienie dzieciom i młodzieży ich wpływu na środowisko oraz wskazanie działań na rzecz ochrony klimatu i zmotywowanie do nich;

- zwiększenie świadomości i odpowiedzialności mieszkańców za miejsce, w którym mieszkają;

- wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz poprawy jakości życia w mieście.

czytaj więcej...

- udostępnienie materiałów edukacyjnych dla wszystkich grup docelowych – usystematyzowanie wiedzy, aktualizowanie jej, prezentacja nowych rozwiązań;

- przeprowadzanie warsztatów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach, dla mieszkańców – cykliczna, edukacyjno-informacyjna akcja

- organizacja webinarium,

- przeprowadzanie akcji edukacyjno-informacyjnych na terenie miasta – działania promujące i zachęcające do pogłębiania wiedzy na temat zmian klimatycznych;

- panele dyskusyjne, programy edukacyjne – działania edukacyjne dla mieszkańców – media społecznościowe,

- organizacja konkursów zachęcających dzieci i młodzież do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną miasta przed zmianami klimatycznymi

czytaj więcej...

why us1

eko-logiczne KŁODZKO

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym

Działania

dzialania

Wyślij pytanie

contact us

W razie jakichkolwiek pytań proszę czuć się swobodnie w korzystaniu z formularza kontaktowego

Back to top

stopka

Projekt pn: "Eko-logiczne Kłodzko! Klimat się zmienia – zmień sposób myślenia"
realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej