Podejmowane działania będą jednocześnie zaproszeniem mieszkańców Kłodzka do wspólnego kształtowania miejskiej przestrzeni w symbiozie z naturą. Ideą jest, aby miasto było bardziej odporne na zmiany klimatu!

Podejmowane działania będą jednocześnie zaproszeniem mieszkańców Kłodzka do wspólnego kształtowania miejskiej przestrzeni w symbiozie z naturą. Ideą jest, aby miasto było bardziej odporne na zmiany klimatu!

Działania do podjęcia:

 • udostępnienie materiałów edukacyjnych dla wszystkich grup docelowych – usystematyzowanie wiedzy, aktualizowanie jej, prezentacja nowych rozwiązań;
 • przeprowadzanie warsztatów edukacyjnych dla wszystkich grup docelowych: rodziny z dziećmi, seniorzy, dzieci i młodzież w zakresie zmian klimatu, łagodzenia zmian klimatu, oszczędnej gospodarce zasobami, przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności, uprawach ekologicznych, działań profilaktycznych w zakresie skutków fal upałów, wdrażanie dobrych praktyk oraz wypracowanie własnych rozwiązań dla miasta Kłodzka
 • organizacja ekologicznego festiwalu miejskiego: zielono- niebieskie Kłodzko- aktywizacja społeczności lokalnej, pomocy sąsiedniej, edukacja ekologiczna,
 • organizacja webinarium,
 • przeprowadzanie akcji edukacyjno-informacyjnych na terenie miasta – działania promujące i zachęcające do pogłębiania wiedzy na temat zmian klimatycznych;
 • panele dyskusyjne, programy edukacyjne – działania edukacyjne dla mieszkańców – media społecznościowe,
 • organizacja konkursów zachęcających dzieci i młodzież do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną miasta przed zmianami klimatycznymi

W ramach projektowanych działań planujemy:

 • Warsztaty „Drugie życie mebli” 3-dniowe (trzygodzinne, 6 osób na jednych zajęciach) bloki odnowy starych mebli i elementów meblowych
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży: Alternatywne źródła energii, Alarm antysmogowy, Gdzie i po co umieścić zbiornik na deszczówkę?, Zielone miasto wg dzieci, Żywe miasto, Projektanci zieleni, Mój pierwszy warzywnik
 • Warsztaty i zajęcia edukacyjne prowadzone w przedszkolach i szkołach
 • Warsztaty dla seniorów
 • Zajęcia stacjonarne dla szkół
 • Zajęcia terenowe dla szkół
 • Zajęcia stacjonarne dla przedszkoli
 • Zajęcia terenowe dla przedszkoli

Uczestnicy warsztatów – uczniowie i nauczyciele prowadzący – zdobędą szczegółowe informacje na temat adaptacji miast do zmian klimatu. Będą również aktywnie uczestniczyć w tworzeniu ogrodu deszczowego lub zazielenienia terenu przy szkole, który wcześniej stanowił zdegradowaną, utwardzoną powierzchnię. Działania nie tylko pomogą zagospodarować teren, ale także poprawią walory estetyczne otoczenia szkoły. Warsztaty dadzą odpowiedź na zagadnienie: CO MOŻESZ ZROBIĆ DLA SIEBIE? STWÓRZ SWÓJ AZYL PRZYRODNICZY W MIEŚCIE!

 • Ekologiczny festiwal o charakterze edukacyjno-ekologicznym na terenie miasta Kłodzka, którego celem będzie promowanie działań z zakresu Łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. Połączenie działań edukacyjno – informacyjnych z zabawą. Festiwal połączony w warsztatami będzie szansą na bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami naszego miasta, by przekazać im cenną dawkę wiedzy z zakresu zmian klimatycznych. Opowiemy o tym, jak chronić KLIMAT i dlaczego nasze działania są tak ważne dla naszego otoczenia. Spotkanie będzie dobrą okazją, by zwiększyć "naszą ekologiczną świadomość". Podczas festiwalu przeprowdzone będą konkursy, żywe warsztaty połączone z zabawą - dla dzieci i młodzieży. W ten sposób zbudujemy ekologiczną świadomość społeczeństwa.
 • Ekogadżety
 • działania promocyjne i edukacyjno – informacyjne polegające na opracowywaniu materiałów edukacyjnych dotyczących głównie: ograniczania emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym, celowości zwiększania terenów zielonych w miastach (parków, zieleńców itp.), rozwoju małej retencji, minimalizacji miejskich „wysp ciepła”, odniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i sposobów na wzmocnienie odporności na jego negatywne skutki.
 • Przygotowanie infografik obrazujących korzyści z realizacji projektu: poprawa klimatu, chłodniej w przestrzeni publicznej w okresie letnim, przyjazna przestrzeń dla mieszkańców, turystów.
 • Opracowanie scenariusza programu telewizyjnego (ok. 20 min w telewizji regionalnej) o tym, że każdy może żyć ekologicznie – promocja festiwalu miejskiego.

Eko-logiczne Kłodzko! Klimat się zmienia – zmień sposób myślenia

miejsce realizacji Projektu

Back to top

stopka

Projekt pn: "Eko-logiczne Kłodzko! Klimat się zmienia – zmień sposób myślenia"
realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej