Praesent vehicula

Kłodzko staje przed wyzwaniem tworzenia „zielono-niebieskiej” infrastruktury czyli odpowiednio zaprojektowanych parków, ogrodów deszczowych, podwórek i powierzchni przydomowych...

Podejmowane działania będą jednocześnie zaproszeniem mieszkańców Kłodzka do wspólnego kształtowania miejskiej przestrzeni w symbiozie z naturą. Ideą jest, aby miasto było bardziej odporne na zmiany klimatu!

Duis at rutrum augue

Miasto realizuje różne działania w odpowiedzi ekologiczne i klimatyczne wyzwania, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców:

Cel projektu: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym

Back to top

stopka

Projekt pn: "Eko-logiczne Kłodzko! Klimat się zmienia – zmień sposób myślenia"
realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej